Yükleniyor...
× Anasayfa Ürünler Müşteriler Çevre ve Sosyal Sorumluluk Bizden Haberler İletişim
Strateji

-    Yurtdışı operasyonlarını yeni yatırım ve satın alma yoluyla genişletmek,
-    Ar-Ge ve Inovasyon odaklı büyümek, fikri mülkiyet haklarını korumak (patent) ve ticarileştirmek,
-    Endüstri 4.0 bazlı tasarım, üretim ve kalite süreçleri oluşturmak,
-    Değişim ve gelişime açık, başarıyı paylaşan ve destekleyen, kurumsal yönetim ilkelerine bağlı sürdürülebilir insan kaynağı politikaları geliştirmek,
-    Çevreye ve doğaya saygılı üretim yapmak, 
%65
İhracat Oranı
20 ülke / 60 lokasyon
%100
Son 5 Yıldaki Büyüme Oranı