Yükleniyor...
× Anasayfa Ürünler Müşteriler Çevre ve Sosyal Sorumluluk Bizden Haberler İletişim
İnsan Kaynakları
‘En Değerli Varlığımız Çalışanlarımız’ düşüncesinden yola çıkarak yüksek performanslı iş gücünün kazanılması, geliştirilmesi, motivasyonun sürekli kılınması, tüm işletme sisteminin verimliliğinin artması ve insan kaynakları uygulamaları ile öncü şirket olmaktır.
Pimsa Otomotiv A.Ş. hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağın çalışanları olduğuna inanarak, değerli olduklarını hissettiren, şirket kültürünü benimsetip gereken altyapıyı oluşturan, değişime ve yeniliğe açık, işini ve kendisini geliştirmeye istekli, müşteri odaklı olan, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştiren, çevreye iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı global bir firma olmayı hedeflemektedir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ;

•    Kurumsal misyon ve vizyonumuz doğrultusunda insan kaynağını doğru yerde değerlendirmek ve onlardan maksimum değer kazanmak,
•    Çalışanlarımızın kişiliğine önem vermek ve saygı duymak,
•    Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına cevap vererek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
•    Güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak,
•    Çalışanları objektif kriterlere göre değerlendirerek performans ve kariyer sistemi kurmak ve uygulanmasını sağlamak,
•    Çalışanlarımızın fikirlerine değer veren ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratmak,
•    Stratejik plan ve hedefler doğrultusunda hareket ederek, değişimlere hazır olmak.
37
Beyaz Yaka Çalışan Yaş Ortalaması:
%24
Kadın Çalışan Oranı: